Τίτλος : R2R – Fixed Assets Supervisor(FAS21)
Περιοχή : Κεντρικά Γραφεία/Γέρακας Αττικής
Τελευταία Ενημέρωση : 8/4/2021 2:38:00 μμ

Τίτλος Θέσης
R2R – Fixed Assets Supervisor

Προφίλ Εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων με συνολικά περισσότερα από 500 καταστήματα, λιανεμπορίου, χονδρικής και franchise καταστήματα, και πάνω από 14 000 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους (11 χώρες), 375 000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.

Απαιτήσεις Θέσης
• Φροντίζει για την καταγραφή και αποτύπωση των παγίων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας
• Διασφαλίζει την τήρηση της διαδικασίας πώλησης, απόσυρσης και μεταφοράς του πάγιου εξοπλισμού, για τη σωστή αποτύπωση τους στο μητρώο παγίων και τον υπολογισμό των ανακυπτόντων αποσβέσεων
• Διενεργεί τη διαδικασία τη λογιστικοποίηση των αποσβέσεων στο φορολογικό μητρώο και στο μητρώο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
• Συντονίζει και ελέγχει τη διαδικασία αποτύπωσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθορίζοντας το ετήσιο πρόγραμμα απογραφής. Παράλληλα, προβαίνει στη διευθέτηση διαφορών ή καταστροφών στο πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας.
• Πραγματοποιεί τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου, που προκύπτει από τη λογιστική διαχείριση των παγίων, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
• Ενημερώνεται τακτικά και έγκαιρα για τις εκάστοτε αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, και των κανόνων που διέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και αφορούν στον τομέα ευθύνης.
• Προβαίνει στη δημιουργία περιοδικών και έκτακτων αναφορών


Προφίλ Υποψηφίου
• Πτυχίο σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Μεταπτυχιακός τίτλος σε Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντικείμενο Αccounting, financial controlling ή business controlling σε εταιρίες Retail/ Construction/ Infrastractures
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση Ms Office
• Άριστη χρήση SAP (FI/ FA/BW)
• Γνώση Power BI (επιθυμητή)
• Πιστοποίηση ACCA
• Ικανότητα χρήσης, διαχείρισης και ανάλυσης αριθμών
• Αναλυτική σκέψη και διαχείριση πολύπλοκων πληροφοριών
• Προσανατολισμός το αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση
• Αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες
• Ομαδικότητα και συνεργασία


Πακέτο Αποδοχών
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία και ανάπτυξη σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.


Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα Online στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «FAS21».


Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81
Ταχυδρομικός Κώδικας: 153 44
Πόλη: Γέρακας Αττικής

#CB# #FT#